Z ŻYCIA SZKOŁY

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH


Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019
rozpoczynają się na spotkaniu informującym
dnia 23 kwietnia 2018 (poniedziałek) o godz. 20:00
w kaplicy PMK Rue Jourdan 80.
 • Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi.

 • Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2018 ukończony siódmy rok życia ( rocznik 2011).

 • Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez złożenie wymaganej dokumentacji:

  1) wniosku o przyjęcie ucznia do SPK,
  2) kwestionariusza zgłoszeniowego ucznia do SPK,
  3) oświadczeń (przetwarzanie danych osobowych, powiadomienie w nagłych sytuacjach, udostępnianie wizerunku),
  4) oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki,
  5) kopii dokumentu zawierającego numer PESEL dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość dziecka (np. kopię dowodu osobistego lub paszportu),
  6) zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły belgijskiej (najpóźniej we wrześniu 2018).

  Formularze dostępne są na stronie internetowej, u pani woźnej lub na spotkaniu.

  Planowane terminy zajęć dla poszczególnych klas:

  kl. 1 a środa 13:00
  kl. 1 b środa 16:20
  kl. 1 c piątek 16:00
  kl. 1 d sobota 8:00
  kl. 1 e sobota 14:40
  kl. 1 f sobota 14:40
  kl. 1 g wtorek 16:15

  Na zgłoszeniu proszę napisać odpowiedni termin z uzasadnieniem.  Formularz zgłoszenia - do pobrania

  Zasady rekrutacji uczniów określa STATUT SZKOŁY - czytaj więcej