LEGITYMACJE SZKOLNE.


Informujemy , że do dnia 23 marca 2018 przyjmowane są:
 • wnioski o nowe legitymacje szkolne.
 • legitymacje do przedłużenia ich ważności

Poprawnie wypełnione wnioski i legitymacje należy składać u wychowawców.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w szkole u pani woźnej.

Wypełnienie wniosku:
 • formularz należy wypełnić dokładnie i wyraźnie ( najlepiej pismem drukowanym),
 • potrzebny jest tylko jeden formularz( na stronie zamieszczone są po dwa egzemplarze),
 • trzeba dodać zdjęcie legitymacyjne (jak do dowodu osobistego):
  - nie przyklejać
  - podpisać z tyłu - imię, nazwisko, klasa
  - przyciąć do podanych rozmiarów - musi zmieścić się w podanej ramce.

Wniosek do pobraniaZAJĘCIA W SZKOLE

Rozpoczęcie zjęć: 01.09.2017

Dni wolne od zajęć w szkole:

30 października - 5 listopada 2017
11 listopada 2017
18 grudnia 2017 - 7 stycznia 2018
12 - 18 lutego 2018
26 marca - 15 kwietnia 2018

Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw: 23 czerwca 2018 r. - sobota

Zobacz kalendarz


Świadectwa szkolne

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:
1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,
2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.
Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy PMK
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dotychczasowej Filii został utworzony Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej.

przeczytaj zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej


Informacje dotyczące świadectw szkolnych - czytaj...

List Ministra Edukacji Narodowej - czytaj...