ZARZˇD RADY RODZICÓW

Przewodnicz±ca: Iwona Szyburska
Zastępca: Teresa Moczulska
Skarbnik: Małgorzata Kryńska-Dooms
Radny: Hubert RahdenTelefon kontaktowy:
0473 368 319
(w godz. 18.00-21.00)