ZARZˇD RADY RODZICÓW

Przewodnicz±cy: Wojciech Kmiecik
Zastępca: Teresa Moczulska
Skarbnik: Elżbieta Marciniak
Radna: Angelika KretTelefon kontaktowy:
0473 368 319
(w godz. 18.00-21.00)